Търсене

Биосферен резерват Мантарица

Биосферният резерват Мантарица е разположен в Западните Родопи, между връх Голяма Сюткя и град Ракитово. Местността е призната за резерват през 1968 година и обхваща красивите места Мантарица, Кайнаците и други. Те се намират между билата Знака, Горните хармани и Седлото. Надморската височина е между 1200 метра и 1900 метра, а релефът е разнообразен, доста разчленен, но има и заравнености с големи поляни и пасища, които са така характерни за Родопите. Склоновете са доста стръмни и по тях има вековни широколистни, иглолистни гори и смесени. Целта на резервата е опазването на смесените гори от ела, бук смърч и фауната в района.

Гората под билото на Петлите е на повече от 140 години и е под специални грижи, намира се в североизточната част на резервата. Тя е постоянен дом на глухаря, който е застрашен от изчезване вид в България и цяла Европа. Първоначалната цел на резервата е била опазването на глухаря и се е простирал само на 300 хектара, по- късно е разширен. В района мога да се видят соколи, кълвачи величествени скални орли, много разнообразни видове пойни птици и ястреби. Има и голямо разнообразие на бозайници като диви котки, диви свине, катерици, зайци златки, лисици, вълци, благородни елени, сърни и кафяви мечки.

Автор: Sisi

Описание

Биосферният резерват Мантарица е разположен в Западните Родопи, между връх Голяма Сюткя и град Ракитово. Местността е призната за резерват през 1968 година и обхваща красивите места Мантарица, Кайнаците и други. Те се намират между билата Знака, Горните хармани и Седлото. Надморската височина е между 1200 метра и 1900 метра, а релефът е разнообразен, доста разчленен, но има и заравнености с големи поляни и пасища, които са така характерни за Родопите. Склоновете са доста стръмни и по тях има вековни широколистни, иглолистни гори и смесени. Целта на резервата е опазването на смесените гори от ела, бук смърч и фауната в района.

Гората под билото на Петлите е на повече от 140 години и е под специални грижи, намира се в североизточната част на резервата. Тя е постоянен дом на глухаря, който е застрашен от изчезване вид в България и цяла Европа. Първоначалната цел на резервата е била опазването на глухаря и се е простирал само на 300 хектара, по- късно е разширен. В района мога да се видят соколи, кълвачи величествени скални орли, много разнообразни видове пойни птици и ястреби. Има и голямо разнообразие на бозайници като диви котки, диви свине, катерици, зайци златки, лисици, вълци, благородни елени, сърни и кафяви мечки.

Близки хотели