Търсене

Библиотека Любен Каравелов Русе

ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 1, Център, Русе

Библиотеката в Русе е една от най-старите в цялата страна. След Освобождението започва един културен подем и се появява необходимост от обществено ползване на много книги и се появява идеята за градска библиотека, която да задоволи тази потребност. Началото е поставено през 1888 година с подкрепата на Градската община и дейци от дружество „Дунав“, което е създадено през 1887 година.

През февруари 1888 година кметът на Русе Петър Винаров представя доклад за създаването на библиотеката пред Общинския съвет. Винаров има най-голямата заслуга за създаването и, защото е изключително ерудиран човек, който има афинитет към знанието и културата. Общината отпуска 1500 лева за книги и на тях е поставен специален печат- “Русенска градска общинска библиотека”. От този ден Русе получава така желаната Градска библиотека.

През 1889 година са отпуснати още пари и към фонда на библиотеката са добавени и заглавия от чуждата литература. През април 1890 година министърът на просвещението Георги Живков посещава града и обещава ежегодна субсидия на библиотеката, но за целта трябва да бъде обосебено помещение, което да предлага свободен достъп за русенци. Дружеството „Дунав“ преотстъпва своите помещения за библиотеката, дарява и своята колекция от книги.

Скоро след това спира дейността си като успява да осъществи най-голямото си дело- Русе има собствена градска библиотека. Библиотеката е на отчет към Общината, която отпуска 5000 лева за официалното откриване. Направена е комисия, която да отговаря за откриването. В нея влизат Димитър Маринов, Христо Кръстев, Иван Божков, Никола Бобчев и Тодор Тодоров. Всички те са общественици и заемат отговорни длъжности. Комисията се заема със създаването на Правилни за вътрешния ред.

Най-много помощ оказва Библиотечният комитет, в който се трансформира Комисията по откриването. За председател е избран кметът на града, а секретарят е завеждащ библиотеката. Членовете се избират сред хората с научна подготовка. Този комитет упражнява дейността си и контролира развитието на библиотеката цели 35 години до 1926 година. Този орган създава проектобюджета, избира литературата, която се купува, отговаря за персонала и следи работата на учреждението.

И до днес още от откриването през 1888 година Русенската библиотека е една от най-богатите и развиващи се в България. Създаването и е символ на развитието на града и любовта на русенци към книгите и знанието.

Автор: Виктория Пенева

Работно време: Понеделник - Събота 08:30 - 18:30 часа

Телефони: 082 820 130

Адрес: ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 1, Център, Русе

Website: виж тук

Описание

Библиотеката в Русе е една от най-старите в цялата страна. След Освобождението започва един културен подем и се появява необходимост от обществено ползване на много книги и се появява идеята за градска библиотека, която да задоволи тази потребност. Началото е поставено през 1888 година с подкрепата на Градската община и дейци от дружество „Дунав“, което е създадено през 1887 година.

През февруари 1888 година кметът на Русе Петър Винаров представя доклад за създаването на библиотеката пред Общинския съвет. Винаров има най-голямата заслуга за създаването и, защото е изключително ерудиран човек, който има афинитет към знанието и културата. Общината отпуска 1500 лева за книги и на тях е поставен специален печат- “Русенска градска общинска библиотека”. От този ден Русе получава така желаната Градска библиотека.

През 1889 година са отпуснати още пари и към фонда на библиотеката са добавени и заглавия от чуждата литература. През април 1890 година министърът на просвещението Георги Живков посещава града и обещава ежегодна субсидия на библиотеката, но за целта трябва да бъде обосебено помещение, което да предлага свободен достъп за русенци. Дружеството „Дунав“ преотстъпва своите помещения за библиотеката, дарява и своята колекция от книги.

Скоро след това спира дейността си като успява да осъществи най-голямото си дело- Русе има собствена градска библиотека. Библиотеката е на отчет към Общината, която отпуска 5000 лева за официалното откриване. Направена е комисия, която да отговаря за откриването. В нея влизат Димитър Маринов, Христо Кръстев, Иван Божков, Никола Бобчев и Тодор Тодоров. Всички те са общественици и заемат отговорни длъжности. Комисията се заема със създаването на Правилни за вътрешния ред.

Най-много помощ оказва Библиотечният комитет, в който се трансформира Комисията по откриването. За председател е избран кметът на града, а секретарят е завеждащ библиотеката. Членовете се избират сред хората с научна подготовка. Този комитет упражнява дейността си и контролира развитието на библиотеката цели 35 години до 1926 година. Този орган създава проектобюджета, избира литературата, която се купува, отговаря за персонала и следи работата на учреждението.

И до днес още от откриването през 1888 година Русенската библиотека е една от най-богатите и развиващи се в България. Създаването и е символ на развитието на града и любовта на русенци към книгите и знанието.

Близки хотели