Търсене

Тракийски пазар Безистена

пл. „Освобождение“, Център, Ямбол

В центъра на Ямбол се намира старият покрит пазар, който е известен сред местните като Безистена. Той е единствената сграда в страната с такива функции, която е запазена от времето на Турското робство до днес. Безистена е построен около 1509-1510 година и е една от най-масивните и красиви сгради в града.

През 1667 година през града минава известният хронист и пътешественик Евлия Челеби, който описва значението на сграда в стопанския живот и архитектурния облик на Ямбол: „ Има..и един солиден безистен с четири железни врати. Такъв оживен и украсен безистен в никоя друга страна няма. Всички ценни неща се намират в него в изобилие и на безценица...“

Покривът на закрития пазар и полусферичните кубета някога са били обшити с лъскави оловни листа. След Освобождението на България през 1878 година обшивката от олово е заменена с керемиди, а на по-късен период е поставена ламарина.

По време на Руско-турската освободителна война Явбол е една от главните тилове бази за турските войски и Безистенът е превърнат в склад за амониции и провизии.

През сградата около дългите стени имало дванадесет дюкяна. Под сводовете, във вътрешността на сградата са се намирали 32-ма търговци, които били отделени един от друг с дървени прегради. Цялата вътрешност на безистена и кубетата били изрисувани с жълти цветове и сини листа.

През 1927 година част от покрития пазар е преустроена и към основната сграда са направени няколко постройки. Така мястото става доста оживен търговски и занаятчийски комплекс.

През 1970-1973 година Безистенът е реставриран и му е върнат първоначалния облик. Адаптиран е максимално към съвременността и условията на града. Тогава е обявен за архитектурен и културен паметник с национално значение.

Днес Безистенът в Ямбол се е превърнал в един от най-красивите и запазени покрити пазари на Балканския полуостров. Той е еталон за строителството в Османската империя от периода на 15-17 век. Вътрешното пространство на сградата притежава невероятна акустика и често става сцена за различни концерти.

В миналото покрития пазар е бил средище за търговци, тук се е развивал общественият живот в Ямбол. Днес вече не изпълнява своите основни функции, но остава красива сграда от едно отминало време, с великолепна архитектура. Днес мястото е център на културния живот в Ямбол.

Автор: Хари Попов

Работно време: Вторник - Неделя 10:00 - 18:00

Телефони: 046 610 066

Адрес: пл. „Освобождение“, Център, Ямбол

Website: виж тук

Описание

В центъра на Ямбол се намира старият покрит пазар, който е известен сред местните като Безистена. Той е единствената сграда в страната с такива функции, която е запазена от времето на Турското робство до днес. Безистена е построен около 1509-1510 година и е една от най-масивните и красиви сгради в града.

През 1667 година през града минава известният хронист и пътешественик Евлия Челеби, който описва значението на сграда в стопанския живот и архитектурния облик на Ямбол: „ Има..и един солиден безистен с четири железни врати. Такъв оживен и украсен безистен в никоя друга страна няма. Всички ценни неща се намират в него в изобилие и на безценица...“

Покривът на закрития пазар и полусферичните кубета някога са били обшити с лъскави оловни листа. След Освобождението на България през 1878 година обшивката от олово е заменена с керемиди, а на по-късен период е поставена ламарина.

По време на Руско-турската освободителна война Явбол е една от главните тилове бази за турските войски и Безистенът е превърнат в склад за амониции и провизии.

През сградата около дългите стени имало дванадесет дюкяна. Под сводовете, във вътрешността на сградата са се намирали 32-ма търговци, които били отделени един от друг с дървени прегради. Цялата вътрешност на безистена и кубетата били изрисувани с жълти цветове и сини листа.

През 1927 година част от покрития пазар е преустроена и към основната сграда са направени няколко постройки. Така мястото става доста оживен търговски и занаятчийски комплекс.

През 1970-1973 година Безистенът е реставриран и му е върнат първоначалния облик. Адаптиран е максимално към съвременността и условията на града. Тогава е обявен за архитектурен и културен паметник с национално значение.

Днес Безистенът в Ямбол се е превърнал в един от най-красивите и запазени покрити пазари на Балканския полуостров. Той е еталон за строителството в Османската империя от периода на 15-17 век. Вътрешното пространство на сградата притежава невероятна акустика и често става сцена за различни концерти.

В миналото покрития пазар е бил средище за търговци, тук се е развивал общественият живот в Ямбол. Днес вече не изпълнява своите основни функции, но остава красива сграда от едно отминало време, с великолепна архитектура. Днес мястото е център на културния живот в Ямбол.

Близки хотели