Търсене

Базилика Света Богородица Елеуса

Несебър се намира по пътя между Равда и Слънчев бряг. Градът е изграден на скалист полуостров, който се свързва със сушата чрез тесен провлак. Полуостровът е широк 300 метра и дълъг 850 метра. Градът е обявен за град музей, археологически и архитектурен резерват през далечната 1956 година. Причина за това са запазените паметници на културата от различни исторически епохи. Също така през 1983 година влиза в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство. Най – важните ценности в Несебър са множеството църкви, останали като спомен през вековете.

Счита се, че базиликата Света Богородица Елеуса е най – старата запазена църква в Несебър. Тя е проучвана от небезизвестните археолози Иван и Велизар Велкови. Храмът представлява трикорабна триапсидна базилика, строена най-вероятно през V век. Останките от базиликата се намират в северната част на Несебър до морския бряг.

Изследователите на храма са отбелязали три периода на съществуване и реконструкция. Първия период от живота на храма настъпва век след построяването и през VI век, когато храмът е разширен и обновен.

Животът на базиликата Света Богородица Елеуса продължава да тече до около VIII – IX век. Изследователя Ив. Велков установява, че тогава е настъпил повторен упадък. Трудно е да се установят вероятните причини, но се смята, че са политическите промени, които са се отразили пагубно върху съществуването му.

Последните промени около съществуването на храма вероятно са свързани с палеогеографските промени, породени от колебания на морското ниво. В следствие на това брегът северно от базиликата постепенно е започнал да се нарушава и да бъде поглъщан от морето. В даден момент е било практически невъзможно да се извършват служения на Бога в наноса и северния кораб на базиликата.

След османското завоевание на Несебър, базиликата Света Богородица Елеуса е опожарена и изоставена. Преди да бъдат започнати проучвания тук, мястото на някогашната църква е било превърнато в градско сметище.

Изследванията възкресяват най – старата църква на град Несебър и разкриват част от историята на храма. В резултат от укрепителни дейности по бреговата ивица, са отвоювани 50 метра около потопеното крайбрежие край базиликата. Днес тя е органично вписана в съвременния облик на Несебър.

Автор: Дафинка

Описание

Несебър се намира по пътя между Равда и Слънчев бряг. Градът е изграден на скалист полуостров, който се свързва със сушата чрез тесен провлак. Полуостровът е широк 300 метра и дълъг 850 метра. Градът е обявен за град музей, археологически и архитектурен резерват през далечната 1956 година. Причина за това са запазените паметници на културата от различни исторически епохи. Също така през 1983 година влиза в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство. Най – важните ценности в Несебър са множеството църкви, останали като спомен през вековете.

Счита се, че базиликата Света Богородица Елеуса е най – старата запазена църква в Несебър. Тя е проучвана от небезизвестните археолози Иван и Велизар Велкови. Храмът представлява трикорабна триапсидна базилика, строена най-вероятно през V век. Останките от базиликата се намират в северната част на Несебър до морския бряг.

Изследователите на храма са отбелязали три периода на съществуване и реконструкция. Първия период от живота на храма настъпва век след построяването и през VI век, когато храмът е разширен и обновен.

Животът на базиликата Света Богородица Елеуса продължава да тече до около VIII – IX век. Изследователя Ив. Велков установява, че тогава е настъпил повторен упадък. Трудно е да се установят вероятните причини, но се смята, че са политическите промени, които са се отразили пагубно върху съществуването му.

Последните промени около съществуването на храма вероятно са свързани с палеогеографските промени, породени от колебания на морското ниво. В следствие на това брегът северно от базиликата постепенно е започнал да се нарушава и да бъде поглъщан от морето. В даден момент е било практически невъзможно да се извършват служения на Бога в наноса и северния кораб на базиликата.

След османското завоевание на Несебър, базиликата Света Богородица Елеуса е опожарена и изоставена. Преди да бъдат започнати проучвания тук, мястото на някогашната църква е било превърнато в градско сметище.

Изследванията възкресяват най – старата църква на град Несебър и разкриват част от историята на храма. В резултат от укрепителни дейности по бреговата ивица, са отвоювани 50 метра около потопеното крайбрежие край базиликата. Днес тя е органично вписана в съвременния облик на Несебър.

Близки хотели