Търсене

Планински езера Бъндеришки

Бъндеришките езера се намират в северната част на Пирин и представляват доста голяма езерна група. Името им идва от Бъндеришкия циркус, от който се образува от река Бъндерица. Самите езера имат ледников произход и са върху гранитна основа. Общата им площ е повече от 126 декара. Водата дори през лятото не е повече от 10 – 12° С, слабо минерализирана. Езерата в групата са 16 на брой, като само пет са кръстени (Окото, Рибното езеро, Дългото езеро, Жабешкото езеро и Муратовото езеро), покрай тях минават туристическите маршрути за хижа Сианица, заслон Тевно езеро, хижа Вихрен и хижа Дамяница.

Най-високо се намира Жабешкото езеро. То е на южния склон на връх Тодорка и се простира на повече от 6 декара площ. Дълбочината не надвишава 2 метра и водата е топла с много попови лъжички, от където идва и името му. От брега се разкрива невероятна гледка към Муратов връх.

Дългото езеро е на надморска височина 2310 метра и още е познато като Горното Бъндеришко езеро. Намира се на километър от връх Бъндеришка чука и е сравнително дълбоко- на места водата достига 10 метра дълбочина.

Рибното езеро е второ по големина и е на 2190 метра надморска височина. Името му идва от многото риба във водите му, известно е още като Голямо или Долно Бъндеришко езеро. Площта му е 65 декара и има дълбочина от 12,2 метра. За да го посетят, туристите трябва да се отклонят от пътеката за хижа Вихрен.

Муратовото езеро е известно като Овинато езеро или Хвойното и се намира под Муратов връх на една ясно изразена скална тераса. Муратовото езеро е сравнително плитко и заема площ от 12,3 декара, а водният обем е 22 700 кубични метра. В него се влива поток, който образува красив естуар. Срещу езерото се вижда стройната снаха на връх Тодорка. Под Муратовото езеро има още няколко малки езера без имена.

Окото е познато като Равнашкото езеро и е сравнително малко, образувано е на скален праг над хижа Вихрен. То е и най-ниско намиращото се езеро от цялата група Бъндеришки езера- само на 2026 метра надморска височина. Има кръгла форма с блестяща повърхност и там идва името му. То е доста малко и дори не може да се види от пътеката за хижата, която е само на няколко метра от него, но за сметка на това е сравнително дълбоко. През години се затлачва заради наносни материали и свличания при лавини.

Автор: Sisi

Описание

Бъндеришките езера се намират в северната част на Пирин и представляват доста голяма езерна група. Името им идва от Бъндеришкия циркус, от който се образува от река Бъндерица. Самите езера имат ледников произход и са върху гранитна основа. Общата им площ е повече от 126 декара. Водата дори през лятото не е повече от 10 – 12° С, слабо минерализирана. Езерата в групата са 16 на брой, като само пет са кръстени (Окото, Рибното езеро, Дългото езеро, Жабешкото езеро и Муратовото езеро), покрай тях минават туристическите маршрути за хижа Сианица, заслон Тевно езеро, хижа Вихрен и хижа Дамяница.

Най-високо се намира Жабешкото езеро. То е на южния склон на връх Тодорка и се простира на повече от 6 декара площ. Дълбочината не надвишава 2 метра и водата е топла с много попови лъжички, от където идва и името му. От брега се разкрива невероятна гледка към Муратов връх.

Дългото езеро е на надморска височина 2310 метра и още е познато като Горното Бъндеришко езеро. Намира се на километър от връх Бъндеришка чука и е сравнително дълбоко- на места водата достига 10 метра дълбочина.

Рибното езеро е второ по големина и е на 2190 метра надморска височина. Името му идва от многото риба във водите му, известно е още като Голямо или Долно Бъндеришко езеро. Площта му е 65 декара и има дълбочина от 12,2 метра. За да го посетят, туристите трябва да се отклонят от пътеката за хижа Вихрен.

Муратовото езеро е известно като Овинато езеро или Хвойното и се намира под Муратов връх на една ясно изразена скална тераса. Муратовото езеро е сравнително плитко и заема площ от 12,3 декара, а водният обем е 22 700 кубични метра. В него се влива поток, който образува красив естуар. Срещу езерото се вижда стройната снаха на връх Тодорка. Под Муратовото езеро има още няколко малки езера без имена.

Окото е познато като Равнашкото езеро и е сравнително малко, образувано е на скален праг над хижа Вихрен. То е и най-ниско намиращото се езеро от цялата група Бъндеришки езера- само на 2026 метра надморска височина. Има кръгла форма с блестяща повърхност и там идва името му. То е доста малко и дори не може да се види от пътеката за хижата, която е само на няколко метра от него, но за сметка на това е сравнително дълбоко. През години се затлачва заради наносни материали и свличания при лавини.

Близки хотели