Търсене

Атанасовско езеро

Атанасовското езеро се намира близо до Бургас, по посока на Варна. През 1970 година част от него е призната за защитена територия, а десет години по- късно - за природен резерват. През 1980 година Резерватът става част от Ромсарската конвенция, която е споразумение за опазване на местообитанията на водните птици. Пътят за Варна разделя езерото на две.

Преди години самото езеро е известно с добива на сол. Солниците около езерото са от 1906 година, когато самото езеро е отдадено на концесия. Строежът е забавен от Първата световна война. През 1921 година немска фирма разширява солниците и през 1934 година излиза и първата продукция.

Солниците работят до 1973 година и днес при езерото се намират изпарители на „Черноморски солници“. Добивът на сол се извършва днес по много примитивен начин, за да се опазва природата в района на езерото.

Атанасовското езеро е дом за много защитени видове. В района се срещат над 316 вида птици, а в цяла България има 400 вида. От тях 14 са застрашени от изчезване, а 83 са част от Червената книга.

През зимата Атанасовското езеро не замръзва и е идеално за зимуващите птици тук. То е част от прелетния път Via Pontica и заедно с другите езера и любимо място за пеликани и щъркели, които идват от Дунава. През лятото водите на езерото се изпълват с кокилобегачи, саблеклюни и много други. Срещат се много видове риби, като 17 от тях са включени в Червената книга. В района на езерото живеят на 250 висши растения. Срещат се няколко вида орхидеи. Най- интересна е птичето гнездо, която е почти без цвят и корените се оплитат подобно на гнездо и от там е и името и. Всички орхидеи на територията на България са признати за защитени видове.

В южната част на Атанасовското езеро на направени специални укрития, от които да се наблюдават птиците. До там се стига с кола, пеша или с градски транспорт. Укритието е снабдено със специални прозорци, които позволяват наблюдението на птиците, но без те да бъдат смущавани. В него има и оптика, която позволява да се наблюдава цялото езеро както и много допълнителна информация за обитателите на резервата. Достъпът до Атанасовското езеро се осъществява само по няколко определени маршрута.

Автор: Sisi

Описание

Атанасовското езеро се намира близо до Бургас, по посока на Варна. През 1970 година част от него е призната за защитена територия, а десет години по- късно - за природен резерват. През 1980 година Резерватът става част от Ромсарската конвенция, която е споразумение за опазване на местообитанията на водните птици. Пътят за Варна разделя езерото на две.

Преди години самото езеро е известно с добива на сол. Солниците около езерото са от 1906 година, когато самото езеро е отдадено на концесия. Строежът е забавен от Първата световна война. През 1921 година немска фирма разширява солниците и през 1934 година излиза и първата продукция.

Солниците работят до 1973 година и днес при езерото се намират изпарители на „Черноморски солници“. Добивът на сол се извършва днес по много примитивен начин, за да се опазва природата в района на езерото.

Атанасовското езеро е дом за много защитени видове. В района се срещат над 316 вида птици, а в цяла България има 400 вида. От тях 14 са застрашени от изчезване, а 83 са част от Червената книга.

През зимата Атанасовското езеро не замръзва и е идеално за зимуващите птици тук. То е част от прелетния път Via Pontica и заедно с другите езера и любимо място за пеликани и щъркели, които идват от Дунава. През лятото водите на езерото се изпълват с кокилобегачи, саблеклюни и много други. Срещат се много видове риби, като 17 от тях са включени в Червената книга. В района на езерото живеят на 250 висши растения. Срещат се няколко вида орхидеи. Най- интересна е птичето гнездо, която е почти без цвят и корените се оплитат подобно на гнездо и от там е и името и. Всички орхидеи на територията на България са признати за защитени видове.

В южната част на Атанасовското езеро на направени специални укрития, от които да се наблюдават птиците. До там се стига с кола, пеша или с градски транспорт. Укритието е снабдено със специални прозорци, които позволяват наблюдението на птиците, но без те да бъдат смущавани. В него има и оптика, която позволява да се наблюдава цялото езеро както и много допълнителна информация за обитателите на резервата. Достъпът до Атанасовското езеро се осъществява само по няколко определени маршрута.

Близки хотели