Търсене

Архитектурно-исторически резерват Несебър

Архитектурния исторически резерват Несебър е разположен в Стария град и е цял полуостров. Мястото е признато за резерват през 1956 година с постановление на Министерски съвет. През 1983 година резерватът става част от списъка на ЮНЕСКО за паметници на Световното културно наследство.

Несебър е сред най-старите градове на територията на Европа и е създаден преди повече от 3200 години. В древността името му е било Месамбрия, през Средновековието- Месемврия. По-късно получава и днешното си име. До наши дни са останали много археологически находки, които доказват вековната история на този прекрасен град. Голяма част от тях са изложени в Археологическия музей. Там отделните зали проследяват в хронологичен ред развитието на това пристанище от времето на траките до наши дни.

Още от създаването си Несебър е обграден от крепостни стени и останките от тях могат да се видят и днес. Първите стени са дело на траките през VІІІ в.пр.Хр.. По-късно гърците ги укрепват и създават и допълнителни съоръжения. По време на Римската империя християнската религия става официална и започва строежът на много църкви, голяма част от тях могат да се видят и днес.

В старата част на Несебър се намират и византийските терми, създадени през VІ в. И са използвани до края на VІІІ в. Централно място заема църквата Света София, подобно на столицата на Византия Константинопол. Храмът е известен и като Стара митрополия. Някога целият под е бил покрит с великолепна мозайка. Днешния облик на храма е от началото на ІХ век. През 1964 година той е признат за паметник на културата с национално значение.

Според стари свитъци и писмени документи някога в Несебър е имало повече от 40 църкви, до наши дни са останали данни за 23. Някои от тях днес не изпълняват първоначалната си функция и са превърнати в музеи и галерии, други са реставрирани. В северната част на Стария град се намират останките на базиликата „Благородица Елеуса“, която някога е била част от манастирски комплекс. Днес храмът е консеревиран и реставриран, признат е за архитектурен паметник на културата подобно на повечето църкви в Несебър.

В Стария град се намира и Етнографският музей. Той се помещава в красивата къща Москояни от времето на Възраждането. Домът притежава типичния облик на така характерната архитектура за района. Построен е през 1804 година за богат местен търговец. Днес в него са изложени предмети от бита и занаятите на местното население и много носии от района.

Автор: Dinko

Описание

Архитектурния исторически резерват Несебър е разположен в Стария град и е цял полуостров. Мястото е признато за резерват през 1956 година с постановление на Министерски съвет. През 1983 година резерватът става част от списъка на ЮНЕСКО за паметници на Световното културно наследство.

Несебър е сред най-старите градове на територията на Европа и е създаден преди повече от 3200 години. В древността името му е било Месамбрия, през Средновековието- Месемврия. По-късно получава и днешното си име. До наши дни са останали много археологически находки, които доказват вековната история на този прекрасен град. Голяма част от тях са изложени в Археологическия музей. Там отделните зали проследяват в хронологичен ред развитието на това пристанище от времето на траките до наши дни.

Още от създаването си Несебър е обграден от крепостни стени и останките от тях могат да се видят и днес. Първите стени са дело на траките през VІІІ в.пр.Хр.. По-късно гърците ги укрепват и създават и допълнителни съоръжения. По време на Римската империя християнската религия става официална и започва строежът на много църкви, голяма част от тях могат да се видят и днес.

В старата част на Несебър се намират и византийските терми, създадени през VІ в. И са използвани до края на VІІІ в. Централно място заема църквата Света София, подобно на столицата на Византия Константинопол. Храмът е известен и като Стара митрополия. Някога целият под е бил покрит с великолепна мозайка. Днешния облик на храма е от началото на ІХ век. През 1964 година той е признат за паметник на културата с национално значение.

Според стари свитъци и писмени документи някога в Несебър е имало повече от 40 църкви, до наши дни са останали данни за 23. Някои от тях днес не изпълняват първоначалната си функция и са превърнати в музеи и галерии, други са реставрирани. В северната част на Стария град се намират останките на базиликата „Благородица Елеуса“, която някога е била част от манастирски комплекс. Днес храмът е консеревиран и реставриран, признат е за архитектурен паметник на културата подобно на повечето църкви в Несебър.

В Стария град се намира и Етнографският музей. Той се помещава в красивата къща Москояни от времето на Възраждането. Домът притежава типичния облик на така характерната архитектура за района. Построен е през 1804 година за богат местен търговец. Днес в него са изложени предмети от бита и занаятите на местното население и много носии от района.

Близки хотели