Търсене

Архитектурен музей - Силистра

бул. „Цар Симеон Велики“ 74, Силистра

Една от експозициите в Историческия музей в Силистра е Археологическата. Тя се намира в красива сграда от началото на 20 век и заема над 400 квадратни метра. Самата сграда е голяма, на два етажа и е строена през 1923-1924 година.

Цялата археологическа експозиция е разделена според епохите: праисторическа, антична и средновековна. Основният фонд на Археологическия музей съхранява над 42 000 експоната и в него има много интересни и ценни предмети.

Централното място е отредено за най-големия римски слънчев часовник от камък, който е намиран на територията на България. Други интересни предмети са спортен шлем-маска от римската епоха, на който има грифони, много ценности от гробищни могили, направени от различни благородни метали, които спадат към римската и средновековната епоха, уникална колесница, част от погребението на знатен римски големец от края на 3 век, статуя на млада римлянка, огромна колекция от монети, златни накити на деспотицата и деспинята на стария Дръстър, печати на византийски и български владетели и аристократи, колона, на която е изсечено името на хан Омуртаг, златен пръстен на един от първите християни по нашите земи и много други.

Регионалният исторически музей в Силистра им една от най-големите и богати сбирки със средновековни кръстове, които са направени от много различни материали и са използвани различни техники от периода на 10-13 век.

Опознаването и изучаването на град Силистра и региона продължава и днес извън залите на музея. В градината около сградата има невероятен лапидариум, в който се изложени различни статуи от мрамор, останки от колони, саркофази, каменни плочи и много други интересни и красиви археологически останки.

Автор: Дими

Работно време: понеделник - петък 9:00 - 17:00 часа

Телефони: 086 820 075

Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ 74, Силистра

Website: виж тук

Описание

Една от експозициите в Историческия музей в Силистра е Археологическата. Тя се намира в красива сграда от началото на 20 век и заема над 400 квадратни метра. Самата сграда е голяма, на два етажа и е строена през 1923-1924 година.

Цялата археологическа експозиция е разделена според епохите: праисторическа, антична и средновековна. Основният фонд на Археологическия музей съхранява над 42 000 експоната и в него има много интересни и ценни предмети.

Централното място е отредено за най-големия римски слънчев часовник от камък, който е намиран на територията на България. Други интересни предмети са спортен шлем-маска от римската епоха, на който има грифони, много ценности от гробищни могили, направени от различни благородни метали, които спадат към римската и средновековната епоха, уникална колесница, част от погребението на знатен римски големец от края на 3 век, статуя на млада римлянка, огромна колекция от монети, златни накити на деспотицата и деспинята на стария Дръстър, печати на византийски и български владетели и аристократи, колона, на която е изсечено името на хан Омуртаг, златен пръстен на един от първите християни по нашите земи и много други.

Регионалният исторически музей в Силистра им една от най-големите и богати сбирки със средновековни кръстове, които са направени от много различни материали и са използвани различни техники от периода на 10-13 век.

Опознаването и изучаването на град Силистра и региона продължава и днес извън залите на музея. В градината около сградата има невероятен лапидариум, в който се изложени различни статуи от мрамор, останки от колони, саркофази, каменни плочи и много други интересни и красиви археологически останки.

Близки хотели