Търсене

Априловска гимназия Габрово

ул. „Априловска“ 15, Габрово

В Габрово се намира първата светска гимназия у нас. Априловската гимназия е основана през 1835 година и приема ученици и до днес. Сградата, в която се помещава училището, е призната за паметник на културата през 1979 година и част от нея е превърната в Национален музей на образованието.

Гимназията е нареждана до най-елитните в цялата страна и носи името на създателя си Васил Априлов, който въвежда взаимоучителния метод на мястото на килийното училище. Така школото става първото светско училище у нас. Средствата за построяването на сградата идват от Васил Априлов и много от габровските фамилии и богати местни търговци.

През 19 век в България е имало много килийни училища и в тях децата са получавали своето образование. Васил Априлов въвежда новия метод за обучение и за няколко години са направени още 12 училища по подобие на Априловското в цялата страна. Пръв учител става Неофит Рилски, който до тогава става автор на няколко помагала и превежда други, за да може новият метод да е по-лесно разбираем и достъпен.

През 1872 година училището в Габрово става гимназия, а десет години по-късно получава името на своя създател. През 1988 година вече е гимназия с хуманитарен профил и в нея усилено се изучават изкуства, философия и литература. В началото по програма са заложени елементи от класическото преподаване като например латински, старобългарски и история на философията. След това древните езици постепенно отпадат и започва усилено изучаване на чужди езици.

През 1992 година Априловската гимназия става национална и преминава към държавата. В този период занятията се провеждали в Математическата гимназия в града и през 1996 година Община Габрово взима решение училището да се върна в първоначалната си сграда, в която до тогава се помещава Националният музей на образованието. През февруари 1998 година лично Петър Стоянов в качеството си на президент и кмета на града Николай Дачев откриват сградата, която е обновена и реставрирана. И до днес западното крило е отстъпено на музея.

През 2010 година се чества 175 години от основаването на Априловската гимназия и тя получава почетен знак на президента за опазването на традициите в образованието и постижения в съвременното учебно дело в страната.

Днес в гимназията се предлагат 3 езикови и 2 хуманитарни паралелки, които всяка година приемат ученици. Много от учениците на училището получават престижни национални и световни награди.

От 1990 година гимназията организира Априловски дни на културата в края на май месец и на тях се организират семинари, представления, концерти и четения. Всяка година тези дни се закриват с изпращането на абитуриентите на Априловската гимназия.

Автор: Станчо Георгиев

Телефони: 066 807 011

Адрес: ул. „Априловска“ 15, Габрово

Описание

В Габрово се намира първата светска гимназия у нас. Априловската гимназия е основана през 1835 година и приема ученици и до днес. Сградата, в която се помещава училището, е призната за паметник на културата през 1979 година и част от нея е превърната в Национален музей на образованието.

Гимназията е нареждана до най-елитните в цялата страна и носи името на създателя си Васил Априлов, който въвежда взаимоучителния метод на мястото на килийното училище. Така школото става първото светско училище у нас. Средствата за построяването на сградата идват от Васил Априлов и много от габровските фамилии и богати местни търговци.

През 19 век в България е имало много килийни училища и в тях децата са получавали своето образование. Васил Априлов въвежда новия метод за обучение и за няколко години са направени още 12 училища по подобие на Априловското в цялата страна. Пръв учител става Неофит Рилски, който до тогава става автор на няколко помагала и превежда други, за да може новият метод да е по-лесно разбираем и достъпен.

През 1872 година училището в Габрово става гимназия, а десет години по-късно получава името на своя създател. През 1988 година вече е гимназия с хуманитарен профил и в нея усилено се изучават изкуства, философия и литература. В началото по програма са заложени елементи от класическото преподаване като например латински, старобългарски и история на философията. След това древните езици постепенно отпадат и започва усилено изучаване на чужди езици.

През 1992 година Априловската гимназия става национална и преминава към държавата. В този период занятията се провеждали в Математическата гимназия в града и през 1996 година Община Габрово взима решение училището да се върна в първоначалната си сграда, в която до тогава се помещава Националният музей на образованието. През февруари 1998 година лично Петър Стоянов в качеството си на президент и кмета на града Николай Дачев откриват сградата, която е обновена и реставрирана. И до днес западното крило е отстъпено на музея.

През 2010 година се чества 175 години от основаването на Априловската гимназия и тя получава почетен знак на президента за опазването на традициите в образованието и постижения в съвременното учебно дело в страната.

Днес в гимназията се предлагат 3 езикови и 2 хуманитарни паралелки, които всяка година приемат ученици. Много от учениците на училището получават престижни национални и световни награди.

От 1990 година гимназията организира Априловски дни на културата в края на май месец и на тях се организират семинари, представления, концерти и четения. Всяка година тези дни се закриват с изпращането на абитуриентите на Априловската гимназия.

Близки хотели