Търсене

Никополис ад Иструм

Античният римски град Никополис ад Иструм е разположен в близост до град Велико Търново.Градът води началото си от 2 в., когато е основан от император Траян, като знак за неговата победа над племето даки. Самото име на древното селище в превод означава „Град на победата над Дунава“. Неговата вековна слава обаче, като че ли е засенчена от величието на крепостта Царевец и останките от античния град се издигат самотно насред равното поле.

Никополис е заемал обща площ от 21,55 ха земя, като в миналото бил средище на оживена търговска и занаятчийска дейност. Той бил доста добре уреден и организиран, а важното му значение се определяло и от още един факт – стратегическото му местоположение на пътя Одесос- Марцианопол – за Мелта.

В района се намирали много богати села и големи имения и се организирали тържища, които събирали жители от цялата провинция Тракия. По времето на своето 6 – вековно съществуване градът придобил значителни размери, като в неговите околности се оформили множество по-малки селища.

Никополис дълго време бил един от най-прекрасните градове в рамките на Римската империя. Археологически разкопки започват тук през 1900 година. Те разкриват за съществуването на висока и мощна крепостна стена, оформяща почти идеален правоъгълник.

Всяка една от основните стени имала изградена огромна порта, като главният вход бил този от запад. Защитният каменен зид бил изграден след 172 година, когато градът е нападнат и опустошен от варварско племе. В града е имало построен внушителен градски площад, наречен агора. Там се събирали местните жители при важни религиозни и културни събития.

Не далеч бил разположен булевтерионът, както и малък театър (одеон) с капацитет до 400 души. Също така е имало обществена баня, термоперипатос (здание наподобяващо трикорабна базилика), некрополи и т.н.

Римското селище се е снабдявало с вода чрез водопроводи, като най-дългият от тях е с 26 метра дължина. С водопроводите се захранвали с вода всички постройки в града. Известно е, че Никополис ад Иструм е секъл и собствени монети. Това започва по времето на управлението на династията на Северите.

От този период са разкрити над 1000 бронзови монети. Населението му било изключително разнородно, но най-многобройната етническа група били гърците. Бъдете сигурни, че това място е много повече от обикновени руини на древен град. Тук има бурна история, бележито минало и много красота!

Автор: Dilqna

Описание

Античният римски град Никополис ад Иструм е разположен в близост до град Велико Търново.Градът води началото си от 2 в., когато е основан от император Траян, като знак за неговата победа над племето даки. Самото име на древното селище в превод означава „Град на победата над Дунава“. Неговата вековна слава обаче, като че ли е засенчена от величието на крепостта Царевец и останките от античния град се издигат самотно насред равното поле.

Никополис е заемал обща площ от 21,55 ха земя, като в миналото бил средище на оживена търговска и занаятчийска дейност. Той бил доста добре уреден и организиран, а важното му значение се определяло и от още един факт – стратегическото му местоположение на пътя Одесос- Марцианопол – за Мелта.

В района се намирали много богати села и големи имения и се организирали тържища, които събирали жители от цялата провинция Тракия. По времето на своето 6 – вековно съществуване градът придобил значителни размери, като в неговите околности се оформили множество по-малки селища.

Никополис дълго време бил един от най-прекрасните градове в рамките на Римската империя. Археологически разкопки започват тук през 1900 година. Те разкриват за съществуването на висока и мощна крепостна стена, оформяща почти идеален правоъгълник.

Всяка една от основните стени имала изградена огромна порта, като главният вход бил този от запад. Защитният каменен зид бил изграден след 172 година, когато градът е нападнат и опустошен от варварско племе. В града е имало построен внушителен градски площад, наречен агора. Там се събирали местните жители при важни религиозни и културни събития.

Не далеч бил разположен булевтерионът, както и малък театър (одеон) с капацитет до 400 души. Също така е имало обществена баня, термоперипатос (здание наподобяващо трикорабна базилика), некрополи и т.н.

Римското селище се е снабдявало с вода чрез водопроводи, като най-дългият от тях е с 26 метра дължина. С водопроводите се захранвали с вода всички постройки в града. Известно е, че Никополис ад Иструм е секъл и собствени монети. Това започва по времето на управлението на династията на Северите.

От този период са разкрити над 1000 бронзови монети. Населението му било изключително разнородно, но най-многобройната етническа група били гърците. Бъдете сигурни, че това място е много повече от обикновени руини на древен град. Тук има бурна история, бележито минало и много красота!