Търсене

Антична крепост Сердика

Град София е бил основан и населяван още от дълбока древност. Мотото на главния град е „Расте но не старее“ е напълно основателен с оглед на хилядолетията по време на които винаги е бил изпълнен с живот. През II век преди Христа Тракийското племе на име Серди оставят първите следи от живот тук, като основават селище именно на тези земи.

Тракийското селище попада по властта на римляните през I век от новото летоброене. Те му дават известното име Сердика. Има основания, че тогавашния пълководец на име Марк Лициний Крас е завладял селището и основава тук военен лагер. По-късно при управлението на великия император Улпий Траян, живял в периода 98 - 117 година, Сердика се разраства и превръща във главен град с основен административен център.

Век след идването на римляните тук, селището започва да расте още повече и тогава е решено да се изгради крепостна стена с кули за отбрана. През III век Сердика става значим и главен град на римската провинция Вътрешна Дакия. При управлението на прочутия и велик император Константин Велики (306 - 337 година) Сердика има най- голям разцвет. Тук е взето решението Константинопол да стане столицата на цялата Източна римска империя. Във вековете Сердика продължава да съществува. През средновековието Хан Крум присъединява града в Българската държава и го прекръства на Средец. Градът продължава да бъде важен административен и стратегически център обграден с здрави крепостни стени.

Днес останките от Сердика са поставени и могат да бъдат разгледани в подлеза между Министерския съвет и Президентството. През 1976г. централното историческо ядро на град София е обявено за археологически и исторически резерват.

Няколко са архитектурните и исторически паметници запазени и до днес. Част от тях са църквите Св. София и Св. Георги, източната, западната и северната порти, дворецът на севастократор Калоян. През 2004г. по време на спасителни разкопки е проучен амфитеатъра на гр. Сердика.

Автор: Веселина

Описание

Град София е бил основан и населяван още от дълбока древност. Мотото на главния град е „Расте но не старее“ е напълно основателен с оглед на хилядолетията по време на които винаги е бил изпълнен с живот. През II век преди Христа Тракийското племе на име Серди оставят първите следи от живот тук, като основават селище именно на тези земи.

Тракийското селище попада по властта на римляните през I век от новото летоброене. Те му дават известното име Сердика. Има основания, че тогавашния пълководец на име Марк Лициний Крас е завладял селището и основава тук военен лагер. По-късно при управлението на великия император Улпий Траян, живял в периода 98 - 117 година, Сердика се разраства и превръща във главен град с основен административен център.

Век след идването на римляните тук, селището започва да расте още повече и тогава е решено да се изгради крепостна стена с кули за отбрана. През III век Сердика става значим и главен град на римската провинция Вътрешна Дакия. При управлението на прочутия и велик император Константин Велики (306 - 337 година) Сердика има най- голям разцвет. Тук е взето решението Константинопол да стане столицата на цялата Източна римска империя. Във вековете Сердика продължава да съществува. През средновековието Хан Крум присъединява града в Българската държава и го прекръства на Средец. Градът продължава да бъде важен административен и стратегически център обграден с здрави крепостни стени.

Днес останките от Сердика са поставени и могат да бъдат разгледани в подлеза между Министерския съвет и Президентството. През 1976г. централното историческо ядро на град София е обявено за археологически и исторически резерват.

Няколко са архитектурните и исторически паметници запазени и до днес. Част от тях са църквите Св. София и Св. Георги, източната, западната и северната порти, дворецът на севастократор Калоян. През 2004г. по време на спасителни разкопки е проучен амфитеатъра на гр. Сердика.

Близки хотели