Търсене

Антична крепост Алмус

Град Лом се намира в Северозападна България. Намира се на брега на прекрасната река Дунав и при него се влива река Лом. През годините се е развивал като речен пристанищен център и днес е втори след Русе по значение. Основан е от древните траки и се е наричал Артанес, по-късно римляните го преименуват на Алмус и и от там идва и днешното му име.

Днес в града са останали части от старата крепост, която първоначално е била тракийска, антична, средновековна и накрая турска по време на робството. По време на Римската империя крепостта е била голяма пътна станция. Намира се в квартал „Калетата“ и през 1971 година е призната за архитектурна забележителност и паметник на културата с национално значение. От 1986 до 1990 е основно проучване от специалисти на Историческия музей в града под ръководството на БАН. През 29 година римляните правят крепост и пътна станция и и дават името Алмус. Според историците името идва от това на реката до кастела. Алмус се намира на големия Крайдунавски път в Римската империя. Западната и част се развива още по времето на Тиберий. През II век крепостта е част от областта Рациария, в която днес е село Арчар, в Горна Мизия.

Информация за кастела Алмус има в Певтингеровата карта от Римската империя, Списък на служебни рангове, Пътеводител на император Антонин, съчинения на Прокопий и в тези на Йорданес. Открити са много епиграфски паметници от античността, които са свързани с крепостта. Те са част от корпуси на латински надписи, които са открити у нас. Някои от паметниците са публикувани от едни от най-известните археолози у нас- Богдан Филов, Вацлав Добруски, Феликс Каниц, Гаврил Кацаров и Константин Иричек. Крепостта е отбелязана в някои от картите на Западна Европа от 16 и 18 век- на Абрахм Ортелий, Матиас Хаас, Кристоф Харенберг и други.

В следствие на дългогодишните археологически разкопки са разкрити 70 метра от стената на кастела. Тя е с повече от 2 метра ширина и е била дълга над 200 метра. Крепостта е строена с формата на петоъгълник и размерите и са били 250 метра на 200 метра на 220 метра. Имало е няколко кръгли кули, които са изпълнявали охранителна функция. Заемала е повече от 41 декара.

През робството турската махала в града се наричала Калето и е била оградена с землен вал с няколко бастеи и две порти.

Днес древната крепост Алмус е една от големите гордости на Лом и е посещавана туристическа дестинация.

Автор: Пепи Панчева

Описание

Град Лом се намира в Северозападна България. Намира се на брега на прекрасната река Дунав и при него се влива река Лом. През годините се е развивал като речен пристанищен център и днес е втори след Русе по значение. Основан е от древните траки и се е наричал Артанес, по-късно римляните го преименуват на Алмус и и от там идва и днешното му име.

Днес в града са останали части от старата крепост, която първоначално е била тракийска, антична, средновековна и накрая турска по време на робството. По време на Римската империя крепостта е била голяма пътна станция. Намира се в квартал „Калетата“ и през 1971 година е призната за архитектурна забележителност и паметник на културата с национално значение. От 1986 до 1990 е основно проучване от специалисти на Историческия музей в града под ръководството на БАН. През 29 година римляните правят крепост и пътна станция и и дават името Алмус. Според историците името идва от това на реката до кастела. Алмус се намира на големия Крайдунавски път в Римската империя. Западната и част се развива още по времето на Тиберий. През II век крепостта е част от областта Рациария, в която днес е село Арчар, в Горна Мизия.

Информация за кастела Алмус има в Певтингеровата карта от Римската империя, Списък на служебни рангове, Пътеводител на император Антонин, съчинения на Прокопий и в тези на Йорданес. Открити са много епиграфски паметници от античността, които са свързани с крепостта. Те са част от корпуси на латински надписи, които са открити у нас. Някои от паметниците са публикувани от едни от най-известните археолози у нас- Богдан Филов, Вацлав Добруски, Феликс Каниц, Гаврил Кацаров и Константин Иричек. Крепостта е отбелязана в някои от картите на Западна Европа от 16 и 18 век- на Абрахм Ортелий, Матиас Хаас, Кристоф Харенберг и други.

В следствие на дългогодишните археологически разкопки са разкрити 70 метра от стената на кастела. Тя е с повече от 2 метра ширина и е била дълга над 200 метра. Крепостта е строена с формата на петоъгълник и размерите и са били 250 метра на 200 метра на 220 метра. Имало е няколко кръгли кули, които са изпълнявали охранителна функция. Заемала е повече от 41 декара.

През робството турската махала в града се наричала Калето и е била оградена с землен вал с няколко бастеи и две порти.

Днес древната крепост Алмус е една от големите гордости на Лом и е посещавана туристическа дестинация.

Близки хотели