Търсене

Аквариум - град Варна

Аквариумът във Варна е една от най-големите атракции в града. Той се използва и за база на Института по рибни ресурси към Селскостопанската академия. Намира се в красивата Морска градина, съвсем близо до Военноморския музей и Фестивалния конгресен център на града.


Аквариумът е построен по идея на цар Фердинанд, който е голям любител на животните и рибите. В Евксиноград през 1906 той заповядва да се открие морска станция, която лично ще финансира. Със задачата е натоварен д-р Парашкев Стовнов. Още същата вече Фердинанд пише писмо до неаполската зоологическа градина, лично до директора професор Дрон, като го моли за съвети и помощ за създаването на инсталацията. Д-р Стоянов се заема да намери терен са сградата, а професор Дрон изпраща планове и снимки на тази в Неапол, за да има основа, която да се ползва.


През януари 1906 година Общинският съвет на Варна създава комисия, която да избере подходящо място и отпуска субсидии. Началото на строежа е през октомври същата година. На официалното събитие присъства Царско семейство и много министри- Иван Шишманов, Димитър Петков, д-р Бончев както и много общественици и обикновени граждани на Варна. Лично цар Фердинанд произнася реч за значението на събитието.


Архитект Дабко Дабков изготвя проекта за аквариума и той е готов през 1911 година. Балканската война спира вътрешното му оформление. През 1913 Фердинанд предава сградата на Софийския университет, за да може по-бързо да се довърши. Първата световна война отново забавя нещата, нанася много поражения и по сградата. Тя се ползва за военно убежище, а по-късно в нея се приютяват тракийски бежанци. До 1922 там се помещава Машинното училище, а до 1930 – Рибарското училище.


През 1932 година Цар Борис III завършва започнатото от цар Фердинанд дело и открива Морската биологична станция във Варна. За директор е назначен професор Стефан Консулов. През 1948 година към аквариума е присъединена Опитната ихтиологична станция в Созопол като е преместена във Варна. През 1954 година се създава и Научноизследователски институт по рибарство и рибна промишленост, като по-късно открива два филиала- в Бургас и Пловдив.


Централната зала в Аквариума е посветена на голямата колекция от сладководни и морски обитатели, които са показани в тяхната естествена среда. Има няколко зали, които дават представа как изглежда дъното на Черно море- флората и фауната в него. Има експозиция, която е от препарирани обитатели на Световния океан, който не могат да се видят другата в България. Много от видовете рапани и водорасли също са показани в аквариумите.


Към Аквариума има голяма библиотека с над 30 000 книги, които са в областта на морската биология и океанография.


Посетителите са добре дошли всеки ден от 9.00 до 19.00 часа през лятото, а през зимата – от 9.00 до 17.00 часа. Често се организират посещения за деца от варненските детски градини и училища.


 


 

Автор: Nikki

Описание

Аквариумът във Варна е една от най-големите атракции в града. Той се използва и за база на Института по рибни ресурси към Селскостопанската академия. Намира се в красивата Морска градина, съвсем близо до Военноморския музей и Фестивалния конгресен център на града.


Аквариумът е построен по идея на цар Фердинанд, който е голям любител на животните и рибите. В Евксиноград през 1906 той заповядва да се открие морска станция, която лично ще финансира. Със задачата е натоварен д-р Парашкев Стовнов. Още същата вече Фердинанд пише писмо до неаполската зоологическа градина, лично до директора професор Дрон, като го моли за съвети и помощ за създаването на инсталацията. Д-р Стоянов се заема да намери терен са сградата, а професор Дрон изпраща планове и снимки на тази в Неапол, за да има основа, която да се ползва.


През януари 1906 година Общинският съвет на Варна създава комисия, която да избере подходящо място и отпуска субсидии. Началото на строежа е през октомври същата година. На официалното събитие присъства Царско семейство и много министри- Иван Шишманов, Димитър Петков, д-р Бончев както и много общественици и обикновени граждани на Варна. Лично цар Фердинанд произнася реч за значението на събитието.


Архитект Дабко Дабков изготвя проекта за аквариума и той е готов през 1911 година. Балканската война спира вътрешното му оформление. През 1913 Фердинанд предава сградата на Софийския университет, за да може по-бързо да се довърши. Първата световна война отново забавя нещата, нанася много поражения и по сградата. Тя се ползва за военно убежище, а по-късно в нея се приютяват тракийски бежанци. До 1922 там се помещава Машинното училище, а до 1930 – Рибарското училище.


През 1932 година Цар Борис III завършва започнатото от цар Фердинанд дело и открива Морската биологична станция във Варна. За директор е назначен професор Стефан Консулов. През 1948 година към аквариума е присъединена Опитната ихтиологична станция в Созопол като е преместена във Варна. През 1954 година се създава и Научноизследователски институт по рибарство и рибна промишленост, като по-късно открива два филиала- в Бургас и Пловдив.


Централната зала в Аквариума е посветена на голямата колекция от сладководни и морски обитатели, които са показани в тяхната естествена среда. Има няколко зали, които дават представа как изглежда дъното на Черно море- флората и фауната в него. Има експозиция, която е от препарирани обитатели на Световния океан, който не могат да се видят другата в България. Много от видовете рапани и водорасли също са показани в аквариумите.


Към Аквариума има голяма библиотека с над 30 000 книги, които са в областта на морската биология и океанография.


Посетителите са добре дошли всеки ден от 9.00 до 19.00 часа през лятото, а през зимата – от 9.00 до 17.00 часа. Често се организират посещения за деца от варненските детски градини и училища.


 


 

Близки хотели