Търсене

Природен парк Рилски манастир

Природният парк „Рилски манастир“ се простира на територията на община Рила. Разположен е в западния дял на величествената Рила и по – конкретно средно и високопланинските части. Надморската височина в парка варира от 750 до 2700 метра, а най – висок е връх Рилец със своите 2713 метра. Той е сред най – големите природни паркове у нас и заема плащ от 25 253,2 хектара. Тези територии са обявени за защитени още през 1992 год, а като отделна територия е обособен през 2000 год. Също така в земите на Природен парк Рилски манастир е също резерватът Риломанастирска гора, неговата площ е 3 665 хектара. В природния парк има общо 28 езера, като най – високото езеро е на височина от 2 445 метра, а най – ниското на 1 892 метра – Сухото езеро. Най – голямото високопланинско езеро на целия полуостров също се намира тук. Става въпрос за Смрадливото езеро. Неговата площ е 212 декара и има дълбочина от 24 метра. Природния парк и земите му се славят като най – богатите водни ресурси на България.

Растителния свят тук е много добре развит. Съществуват над 1 400 различни вида растения, като едни от най – впечатляващите са сив див тютюн, трансилванска камбана и божествена иглика. Същи така по тези земи има около 164 вида мъхове и над 203 на брой растения с лечебни свойства. Централно място в парка заема Рилския манастир, който е създаден през 10 век. През 1983 год. ЮНЕСКО го обявява за паметник на световната култура. След природен парк Витоша, парк „Рилски манастир“ е най – посещавания природен парк. На негова територия има множество гори, алпийски местности, планински ливади, високи върхове. 

Автор: Веселина

Телефони: 07054 22 93

Website: виж тук

Описание

Природният парк „Рилски манастир“ се простира на територията на община Рила. Разположен е в западния дял на величествената Рила и по – конкретно средно и високопланинските части. Надморската височина в парка варира от 750 до 2700 метра, а най – висок е връх Рилец със своите 2713 метра. Той е сред най – големите природни паркове у нас и заема плащ от 25 253,2 хектара. Тези територии са обявени за защитени още през 1992 год, а като отделна територия е обособен през 2000 год. Също така в земите на Природен парк Рилски манастир е също резерватът Риломанастирска гора, неговата площ е 3 665 хектара. В природния парк има общо 28 езера, като най – високото езеро е на височина от 2 445 метра, а най – ниското на 1 892 метра – Сухото езеро. Най – голямото високопланинско езеро на целия полуостров също се намира тук. Става въпрос за Смрадливото езеро. Неговата площ е 212 декара и има дълбочина от 24 метра. Природния парк и земите му се славят като най – богатите водни ресурси на България.

Растителния свят тук е много добре развит. Съществуват над 1 400 различни вида растения, като едни от най – впечатляващите са сив див тютюн, трансилванска камбана и божествена иглика. Същи така по тези земи има около 164 вида мъхове и над 203 на брой растения с лечебни свойства. Централно място в парка заема Рилския манастир, който е създаден през 10 век. През 1983 год. ЮНЕСКО го обявява за паметник на световната култура. След природен парк Витоша, парк „Рилски манастир“ е най – посещавания природен парк. На негова територия има множество гори, алпийски местности, планински ливади, високи върхове. 

Близки хотели