Търсене

Доходно здание - град Русе

Историята на Доходното здание в Русе идва от края на 19 век. Гражданите има нужда от място, от което да черпят доходи, и да има културен характер. През 1896 година Общинският съвет решава да се създаде театрална сграда на общински терен. Направен е конкурс за избор на проект.

Приходната сграда е трябвало да изпълнява културни и едновременно с това обществени функции. Приходите от отдаването и под наем са предназначени за училищата в Русе и тяхното развитие. Конкурсът е спечелен от архитекта от Виена Раул-Паул Бранк с неговия проект “Voila une idee”. Към него се включват архитектите Георг Ланг и Франц Щолц, българският предприемач е Ганю Цонев.


Строежът започва като никой не предполага, че Доходното здание ще стане символ на града и ще се превърне в една от най-красивите сгради от този период в цяла България. Стават много проблеми по време на строителните дейности. Парите свършват бързо и се налагат временни спирания, докато се съберат нови средства. През 1900 година основната част на сградата е завършена. Използвани са основно камък и тухли. Фасадата е типичен представител на неокласицизма и се е превърнала в символ на Русе. Заради нея главно наричат града Малката Виена, защото наподобява по архитектура австрийската столица. Фасадата е отрупана с красиви орнаменти и статуи от камък. Най-впечатляващи са фигурите на покрива, които седем. В тях има специфична символика- олицетворяват свободния дух, изкуството, занаятите, отбраната, земеделието,науката и търговията. Най-отгоре е поставен бог Меркурий- бог на търговията.

Вътре в самата сграда също има богата орнаментика и интересни архитектурни форми. В доходното здание има отделни обекти, които се дават под наем. През декември 1901 година в казиното е поставена пиесата „Парижкият вехтошар“ по Еужен Ню и Едмон Бризбар и тя полага началото на театралната дейност в Русе. От тогава историята на Русенския театър и на зданието се припокриват, драматичният театър и до днес се помещава в Доходното здание.


През 1981 година Доходното здание е затворено и след няколко години започва голям ремонт с цел реконструкция и реновирането му. Изпълнението на проекта е поверено на опитен екип, оглавен от архитект Константин Вандалов. Целта е да се направи допълнителна част специално за театъра и нови помещения, които да допълнят вече съществуващите. Ремонтът се проточва много и откриването е направено 24 години след започването ми. Камерната сцена е открита през 1999 година, а след 7 годни чакането завършва и русенци отново могат да посетят Доходното здание.

Днес тази сграда се е превърнала в символ на града и е призната за великолепен шедьовър на архитектурата, който остава неподвластен на годините и излъчва стил, класа и аристократизъм.

Автор: Нина Петрова

Описание

Историята на Доходното здание в Русе идва от края на 19 век. Гражданите има нужда от място, от което да черпят доходи, и да има културен характер. През 1896 година Общинският съвет решава да се създаде театрална сграда на общински терен. Направен е конкурс за избор на проект.

Приходната сграда е трябвало да изпълнява културни и едновременно с това обществени функции. Приходите от отдаването и под наем са предназначени за училищата в Русе и тяхното развитие. Конкурсът е спечелен от архитекта от Виена Раул-Паул Бранк с неговия проект “Voila une idee”. Към него се включват архитектите Георг Ланг и Франц Щолц, българският предприемач е Ганю Цонев.


Строежът започва като никой не предполага, че Доходното здание ще стане символ на града и ще се превърне в една от най-красивите сгради от този период в цяла България. Стават много проблеми по време на строителните дейности. Парите свършват бързо и се налагат временни спирания, докато се съберат нови средства. През 1900 година основната част на сградата е завършена. Използвани са основно камък и тухли. Фасадата е типичен представител на неокласицизма и се е превърнала в символ на Русе. Заради нея главно наричат града Малката Виена, защото наподобява по архитектура австрийската столица. Фасадата е отрупана с красиви орнаменти и статуи от камък. Най-впечатляващи са фигурите на покрива, които седем. В тях има специфична символика- олицетворяват свободния дух, изкуството, занаятите, отбраната, земеделието,науката и търговията. Най-отгоре е поставен бог Меркурий- бог на търговията.

Вътре в самата сграда също има богата орнаментика и интересни архитектурни форми. В доходното здание има отделни обекти, които се дават под наем. През декември 1901 година в казиното е поставена пиесата „Парижкият вехтошар“ по Еужен Ню и Едмон Бризбар и тя полага началото на театралната дейност в Русе. От тогава историята на Русенския театър и на зданието се припокриват, драматичният театър и до днес се помещава в Доходното здание.


През 1981 година Доходното здание е затворено и след няколко години започва голям ремонт с цел реконструкция и реновирането му. Изпълнението на проекта е поверено на опитен екип, оглавен от архитект Константин Вандалов. Целта е да се направи допълнителна част специално за театъра и нови помещения, които да допълнят вече съществуващите. Ремонтът се проточва много и откриването е направено 24 години след започването ми. Камерната сцена е открита през 1999 година, а след 7 годни чакането завършва и русенци отново могат да посетят Доходното здание.

Днес тази сграда се е превърнала в символ на града и е призната за великолепен шедьовър на архитектурата, който остава неподвластен на годините и излъчва стил, класа и аристократизъм.

Близки хотели