Търсене

Античен Одеон - град Пловдив

Античният Одеон на Филипопол се намира в североизточната част на Агората на града. Неговото съществуване доказва, че Филипопол е бил град с голяма значение и има собствено политическо средище. Одеонът е правоъгълен обем, който пасва на форумния комплекс. Първоначално е имал функцията на булветрион (сграда за градския съвет), но намерените археологически находки свидетелстват, че е използван в един по-късен етап за театър. Според откритите пластове  има четири периода на строеж между I век и  IV век. Одеонът съдържа необходимите елементи за един античен театър - скене, кавея и орхестра. Според археолозите скенето е било тясно и по цялата дължина на кавеята. Подиумът е бил метър и половина по-висок от орхестрата. Фасадата на скенето също е била висока, за което се съди по височината на конструкцията за кавеята и двуетажното скене. То е по характерната коринтска ордерна система. Откритите вертикални жлебове свидетелстват за това, че е имало повдигаща конструкция за завеса.
 
В началото орхестрата е била във формата на подкова, както в повечето римски провинции по това време. След последните промени от IV век тя е намалена и вече има формата на полукръг. Въху нея има големи красиви мраморни плочи с ортострати от мрамор. В източната част има зид, който изпълнява функцията на опора за радиалните зидове на зрителските места в кавеята.
 
Погледнато отгоре кавеята огражда орхестрата от източната страна. Местата за зрители са стъпаловидно поставени, за да има по-добра видимост към сцената от всеки един посетител. Кавеята е върху сводова конструкция, а всеки свод от своя страна има формата на пресечен конус. Това е много типично за римските строители. Така са изградени и местата на Колизеума в Рим. Самата кавея е разделена от скенето с пародоси.
 
Одеонът е открит през 1988 година от известните български археолози З.Димитров и Мая Мартинова. През 1995 година заедно с Римския стадион е обявен за културна забележителност под закрилата на Община Пловдив. През 2002 година със средства от фондация „Левенти“  е направена реставрация и консервация и Одеонът е открит за посетители. Днес на неговата сцена се провеждат спектакли и концерти, както по времето на древен Филипопол.
 
 
 

Автор: Lisa

Описание

Античният Одеон на Филипопол се намира в североизточната част на Агората на града. Неговото съществуване доказва, че Филипопол е бил град с голяма значение и има собствено политическо средище. Одеонът е правоъгълен обем, който пасва на форумния комплекс. Първоначално е имал функцията на булветрион (сграда за градския съвет), но намерените археологически находки свидетелстват, че е използван в един по-късен етап за театър. Според откритите пластове  има четири периода на строеж между I век и  IV век. Одеонът съдържа необходимите елементи за един античен театър - скене, кавея и орхестра. Според археолозите скенето е било тясно и по цялата дължина на кавеята. Подиумът е бил метър и половина по-висок от орхестрата. Фасадата на скенето също е била висока, за което се съди по височината на конструкцията за кавеята и двуетажното скене. То е по характерната коринтска ордерна система. Откритите вертикални жлебове свидетелстват за това, че е имало повдигаща конструкция за завеса.
 
В началото орхестрата е била във формата на подкова, както в повечето римски провинции по това време. След последните промени от IV век тя е намалена и вече има формата на полукръг. Въху нея има големи красиви мраморни плочи с ортострати от мрамор. В източната част има зид, който изпълнява функцията на опора за радиалните зидове на зрителските места в кавеята.
 
Погледнато отгоре кавеята огражда орхестрата от източната страна. Местата за зрители са стъпаловидно поставени, за да има по-добра видимост към сцената от всеки един посетител. Кавеята е върху сводова конструкция, а всеки свод от своя страна има формата на пресечен конус. Това е много типично за римските строители. Така са изградени и местата на Колизеума в Рим. Самата кавея е разделена от скенето с пародоси.
 
Одеонът е открит през 1988 година от известните български археолози З.Димитров и Мая Мартинова. През 1995 година заедно с Римския стадион е обявен за културна забележителност под закрилата на Община Пловдив. През 2002 година със средства от фондация „Левенти“  е направена реставрация и консервация и Одеонът е открит за посетители. Днес на неговата сцена се провеждат спектакли и концерти, както по времето на древен Филипопол.
 
 
 

Близки хотели