Търсене

Резерватите Силкосия и Тисовица до курорта Царево

Майката природа е надарила Царево и неговите околности с безкрайни и несметни красоти, които покоряват и поразяват със своето съвършенство и великолепие. Единственото, което се очаква от нас е да запазим непокътнато това безценно богатство и да се чувстваме горди, че имаме такива прелести в страната ни. Една от най-големите туристически находки в района на града е резерватът Силкосия. Той е разположен във величествената и омайна Странджа планина и включва землищата на селата Българи и Кости и достига водосборния басейн на река Велика. Силкосия се простира на около 400 хектара площ и се издига на приблизително между 100 и 250 метра надморска височина. Поради тази причина се нарежда сред най-ниските резервати у нас. Към нея се причисляват уникални и редки животински и растителни видове. Тук се крият необикновени природните чудеса и скални форми, малки водопадчета и страшни пещери. Тази местност получава статут на защитена територия на 23 юли 1931 година, което я прави най-стария резерват в България. В Силкосия се срещат доста интересни и прекрасни видове растения, които могат да се видят на много малко места в страната ни. Забележителен е фактът, че тук дъбовите гори виреят във високите части, а буковите в ниските, което е странно, тъй като в други краища на България е точно обратното. В резервата може да се наблюдава единственото по рода си находище на дива мушмула в цяла Европа. Често срещани са кавказка иглика и пролетна циклама. На по-влажните равнинни части живеят странджанска зеленика, кавказка боровинка, обикновен тис и др. Представителите на животинския свят заемат значително място от територията на Силкосия. Особено многобройни са земноводните и по-точно зелената крастава и дългокрака жаба, дървесниците и т.н. Влечугите са представени от шипоопашата костенурка, жълтокоремника, слепока и различни видове змии.Тук гнездят и много птици. Такива са например авлигата, кълвачи, сойка, южен славей и обикновена чинка. Друга уникална местност в околностите на Царево е и резерватът Тисовица. Създаден е през 1990 година и има площ от 750 хектара. Почти цялата му територия е покрита с гори смесица от дървесни видове като източен горун и бук и благун. Защитените представители на растителния свят са потийско бясно дърво, колхидски джел и др. Една разходка из Тисовица ще ви потопи в нейното царство и ще ви разкрие много от своите тайни и загадки.

Автор: Dilqna

Описание

Майката природа е надарила Царево и неговите околности с безкрайни и несметни красоти, които покоряват и поразяват със своето съвършенство и великолепие. Единственото, което се очаква от нас е да запазим непокътнато това безценно богатство и да се чувстваме горди, че имаме такива прелести в страната ни. Една от най-големите туристически находки в района на града е резерватът Силкосия. Той е разположен във величествената и омайна Странджа планина и включва землищата на селата Българи и Кости и достига водосборния басейн на река Велика. Силкосия се простира на около 400 хектара площ и се издига на приблизително между 100 и 250 метра надморска височина. Поради тази причина се нарежда сред най-ниските резервати у нас. Към нея се причисляват уникални и редки животински и растителни видове. Тук се крият необикновени природните чудеса и скални форми, малки водопадчета и страшни пещери. Тази местност получава статут на защитена територия на 23 юли 1931 година, което я прави най-стария резерват в България. В Силкосия се срещат доста интересни и прекрасни видове растения, които могат да се видят на много малко места в страната ни. Забележителен е фактът, че тук дъбовите гори виреят във високите части, а буковите в ниските, което е странно, тъй като в други краища на България е точно обратното. В резервата може да се наблюдава единственото по рода си находище на дива мушмула в цяла Европа. Често срещани са кавказка иглика и пролетна циклама. На по-влажните равнинни части живеят странджанска зеленика, кавказка боровинка, обикновен тис и др. Представителите на животинския свят заемат значително място от територията на Силкосия. Особено многобройни са земноводните и по-точно зелената крастава и дългокрака жаба, дървесниците и т.н. Влечугите са представени от шипоопашата костенурка, жълтокоремника, слепока и различни видове змии.Тук гнездят и много птици. Такива са например авлигата, кълвачи, сойка, южен славей и обикновена чинка. Друга уникална местност в околностите на Царево е и резерватът Тисовица. Създаден е през 1990 година и има площ от 750 хектара. Почти цялата му територия е покрита с гори смесица от дървесни видове като източен горун и бук и благун. Защитените представители на растителния свят са потийско бясно дърво, колхидски джел и др. Една разходка из Тисовица ще ви потопи в нейното царство и ще ви разкрие много от своите тайни и загадки.

Близки хотели