Търсене

Архитектурно-исторически комплекс Старинен град (Стар град) - Пловдив

Безсъмнено перлата в короната на град Пловдив е Архитектурно-историческият комплекс Старинен град. Това е място, което ни пренася векове назад във времето на античността и на Възрожденска България и ни зарежда с много енергия и ни доставя огромна наслада. С кълдаръмените улици, красиво изрисувани къщи и църкви,галерии, ресторанти, хотели, магазинчета за традиционни български стоки, представлява един съвсем  миниатюрен възрожденски град. В неговите предели се включват и редица антични паметници.


Град Пловдив има хилядолетна история, датираща от преди 4000г пр.Хр.. Това е град по-стар от Атина и Рим. Старинният Пловдив е разположен на три хълма – Небет, Джамбас и Таксим тепе, наречени още Трихълмие.


Траките се заселват по тези места и основават свое селище. През 4в пр. Хр. Римляните нахлуват начело с Филип Македонски и той дава име на града: Филипополис. Другото име, което му дават е Тримонцуим, поради разположението си на трите хълма. Градът бързо станал важен административен център и в него се развили търговията, изкуството и културата. Свидетелство за това са редицата паметници останали от това време.


Най-впечатляващите са Античния театър, Античния стадион, Форума, жилищна сграда Ейрене, Одеона, римските мозайки и архитектурния комплекс Небеттепе, където са намерени крепостни стени, светилище и дворец на древнотракийското население.


Другата част от Старинния град заемат възрожденските къщи, които са истинско творение на изкуството. Те са израз на желанието на заможни  търговци да покажат богатството си.


В Старинния град Пловдив се включват Балабановата къща, Дановата къща, Куюмджиевата къща, Къщата на д-р Стоян Чомаков, Къщата на д-р Сотир Антониади, Къща Георгиади, Къща Ламартин(Мавриди), Къща Недкович, Къща Хиндлиян, Жълтото училище.


Балабановата къща е една от най-известните къщи в Пловдив. Тя е място за провеждане на театрални постановки, изложби, срещи с творци. Построена в началото на 19в. През 20век неин собственик става Лука Балабанов. През 30те години на 20в тя е съборена до основи и построена отново в първоначалния си вид.  


Дановата къща е построена на скала и има прекрасна гледка към централната улица на Стария град. Принадлежала е на Христо Г. Данов. Богата украса, пейзажи и портрети, растителни елементи - това е характерно за нея.


Куюмджиевата къща е една от най-големите и красиви къщи. В нея се помещава Етнографския музей.   Принадлежала е на богат търговец и е строена през 1847г. В озеленения двор има шадраван и кладенец. Къщата е оградена от каменна стена и голяма порта.


Къщата на Д-р Стоян Чомаков е  строена през 1860г. и е принадлежала е активен участник в българското движение за самостоятелна българска църква. След Освобождението тя става резиденция на княз Фердинанд. Сега в нея има постоянна експозиция на художника Златю Бояджиев


Къщата на д-р Сотир Антониади е построена през 1872г, принадлежала е на виден лекар. Къщата е несиметрична, богато украсена. На първия етаж е имало аптека, която е запазена и до днес. Старинната аптека Хипократ е представена в автентичен възрожденски стил.


В къща Мавриди се намира музейна сбирка, посветена на живота и творчеството на френския поет Алфонс дьо Ламартин. Къщата започва да се свързва с неговото име, след като той отсяда тук за 3 дни през 1883г.


Къща Недкович е собственост на богат търговец. Тя е построена в стил европейски класицизъм. Украсена е спейзажи от европейски градове. Къщата представя експозиция на подредбата на богатите пловдивски домове от 19в. Показани са мебели и вещи на семейство Недкович.


Къща Хиндлиян е една от най-богато украсените къщи, с запазена възрожденска мебелировка. Намира се близо до Балабановата къща и двете представляват невероятна композиция.


Жълтото училище е първата българска гимназия в Пловдив. В неговата сграда сега е Фолклорният факултет на АМТИИ.


Наред с възрожденските къщи и античните паметници, има и редица православни храмове от 19в. 


Старият Пловдив е истинско богатство за града. На едно място са събрани паметници от античността до възраждането. Подарете си незабравима разходка из миналото на Пловдив. 

Автор: aleksandar

Описание

Безсъмнено перлата в короната на град Пловдив е Архитектурно-историческият комплекс Старинен град. Това е място, което ни пренася векове назад във времето на античността и на Възрожденска България и ни зарежда с много енергия и ни доставя огромна наслада. С кълдаръмените улици, красиво изрисувани къщи и църкви,галерии, ресторанти, хотели, магазинчета за традиционни български стоки, представлява един съвсем  миниатюрен възрожденски град. В неговите предели се включват и редица антични паметници.


Град Пловдив има хилядолетна история, датираща от преди 4000г пр.Хр.. Това е град по-стар от Атина и Рим. Старинният Пловдив е разположен на три хълма – Небет, Джамбас и Таксим тепе, наречени още Трихълмие.


Траките се заселват по тези места и основават свое селище. През 4в пр. Хр. Римляните нахлуват начело с Филип Македонски и той дава име на града: Филипополис. Другото име, което му дават е Тримонцуим, поради разположението си на трите хълма. Градът бързо станал важен административен център и в него се развили търговията, изкуството и културата. Свидетелство за това са редицата паметници останали от това време.


Най-впечатляващите са Античния театър, Античния стадион, Форума, жилищна сграда Ейрене, Одеона, римските мозайки и архитектурния комплекс Небеттепе, където са намерени крепостни стени, светилище и дворец на древнотракийското население.


Другата част от Старинния град заемат възрожденските къщи, които са истинско творение на изкуството. Те са израз на желанието на заможни  търговци да покажат богатството си.


В Старинния град Пловдив се включват Балабановата къща, Дановата къща, Куюмджиевата къща, Къщата на д-р Стоян Чомаков, Къщата на д-р Сотир Антониади, Къща Георгиади, Къща Ламартин(Мавриди), Къща Недкович, Къща Хиндлиян, Жълтото училище.


Балабановата къща е една от най-известните къщи в Пловдив. Тя е място за провеждане на театрални постановки, изложби, срещи с творци. Построена в началото на 19в. През 20век неин собственик става Лука Балабанов. През 30те години на 20в тя е съборена до основи и построена отново в първоначалния си вид.  


Дановата къща е построена на скала и има прекрасна гледка към централната улица на Стария град. Принадлежала е на Христо Г. Данов. Богата украса, пейзажи и портрети, растителни елементи - това е характерно за нея.


Куюмджиевата къща е една от най-големите и красиви къщи. В нея се помещава Етнографския музей.   Принадлежала е на богат търговец и е строена през 1847г. В озеленения двор има шадраван и кладенец. Къщата е оградена от каменна стена и голяма порта.


Къщата на Д-р Стоян Чомаков е  строена през 1860г. и е принадлежала е активен участник в българското движение за самостоятелна българска църква. След Освобождението тя става резиденция на княз Фердинанд. Сега в нея има постоянна експозиция на художника Златю Бояджиев


Къщата на д-р Сотир Антониади е построена през 1872г, принадлежала е на виден лекар. Къщата е несиметрична, богато украсена. На първия етаж е имало аптека, която е запазена и до днес. Старинната аптека Хипократ е представена в автентичен възрожденски стил.


В къща Мавриди се намира музейна сбирка, посветена на живота и творчеството на френския поет Алфонс дьо Ламартин. Къщата започва да се свързва с неговото име, след като той отсяда тук за 3 дни през 1883г.


Къща Недкович е собственост на богат търговец. Тя е построена в стил европейски класицизъм. Украсена е спейзажи от европейски градове. Къщата представя експозиция на подредбата на богатите пловдивски домове от 19в. Показани са мебели и вещи на семейство Недкович.


Къща Хиндлиян е една от най-богато украсените къщи, с запазена възрожденска мебелировка. Намира се близо до Балабановата къща и двете представляват невероятна композиция.


Жълтото училище е първата българска гимназия в Пловдив. В неговата сграда сега е Фолклорният факултет на АМТИИ.


Наред с възрожденските къщи и античните паметници, има и редица православни храмове от 19в. 


Старият Пловдив е истинско богатство за града. На едно място са събрани паметници от античността до възраждането. Подарете си незабравима разходка из миналото на Пловдив. 

Близки хотели